Nikdy nevezmu svá slova zpět, to je má cesta životem .