Nikdy nevezmu svá slova zpět, to je má cesta životem .

Únor 2009

26.2

27. února 2009 v 15:58 | BaUnQa_aa |  My DyaRy
AhOj vŠecI Photobucket - Video and Image Hosting
BooŽe tAk To BylY DnY !! Ve ŠkoLe ZrOvnÁč oPakUjEm vYjMenOvAný SloŮvkA...AsI BrEčEt Týjo...No pRosTě HrŮza...mÁm TaK Asi 3 kuLy aLe 2 DvoJi aTo Je cO ŘiCt !!
TaTa zAheSlOvaL pOčáL aTěT se SeM SkoRo vŮbec NeDoStAnU tAK AsI nEbudU MoC PřiDáVaT člÁnKy....aE Dyž To pUdE TaK sEm Pudu a nĚ Co PřIdÁm JU ??
JezUs mOc sEm vám tOhO nEnaPsAlA....Už ZaSe mUsíM Jít TaK Pá vŠrm mÍm SBénkám !!


DárEčEk K VaLenTýNoVy

15. února 2009 v 10:35 | BaUnQa_aa |  DiPloMy
TaK TohLe jE DárEčeK k VaLenTýNoVy Od Jordy pixel...Dík MoCcEnKa

14. února 2009 v 12:16 | BaUnQa_aa |  DiPloMy
TaK tO Je cEnKa za SonB Od ScEnE giRLNeVipaDla SeM aKo PrVní....To Je chVálIhOdnÉ Né??

DiaRy

13. února 2009 v 20:13 | BaUnQa_aa |  My DyaRy
DneSka SeM Se rOzhOdla Že si BudU PisiNkat DiaRY....Asi NebuDu ZapiSoVat Poát Ae BudE tO pRkNo...NeMám ZroVna MeGa BujNou fAntAzii....tAGe tO VipAdá žE Ty ČláNky neBuDou ZroVna veLký....
No pOát Se na NěcO VymLouVáM Tak DeM Na To...

AkoŠto Asi VíTe Že dnEskA jE PáTek 13 Tak Je pRej Dost sMolNej DeN....Mě Se Ale NiC hRoznÉhO NestAlO...No aLE...
DneSKA RáNo sem nEMohla sPÁt tAK seM Šla NA kOmp...nO KdO ByTo NeuDĚLAl...AlE kDyŽ Se BráCHa ZbUdiL Tak SaMo Že tĚl též Na KomP...NeVím Ako Se To SeMlelO Ale NaJedNoU nA m BylI vŠiCi nAdUpAní...No pRoStě HrŮza...Ono To aSi TaK VeLkÁ HrůZa NeByla Ale...
ByLi Sme TakY U mÍ KAmí Beti...ByLi smE TaM enOm CHvIlu ae byLo tO FajN...Pak SmE BylI U bábInY...TaM SmE lYžoValy
TaK vŠem mÍm SB....A tAkY vŠem Co sEm PříDou!!

Kill Bill

1. února 2009 v 19:27 | BaUnQa_aa |  FiLmY
Znáte film Kill Bill? Všichni říka že je spíš pro kluky nebo dospělí.....je ale jeden z mejch napro oblíblíbenech.... :D
tu je o něm pár obrázků a informací :D